Vỡ kế hoạch!

Đôi lúc vỡ kế hoạch bởi những thứ không đâu. Mà kế hoạch luôn luôn vỡ, người ta phải học cách quen với nó, đề phòng nó.

Một tin buồn là lần này kế hoạch lại vỡ. Điều rủi nhất là nó vỡ từ một chỗ không thể ngờ được, không thể tin được là nó vỡ từ chỗ đó. Điều may mắn là nó vỡ ngay lúc này, chứ để sau mới vỡ thì thật sự là thảm họa.

Một tin vui, là cuối cùng kế hoạch chỉ suýt vỡ, cứu cánh đến từ một chỗ khác khó ngờ, nhưng không phải là không lường được.

Và cuối cùng. Determination!Determination! Determination! The difference between the impossible and the possible lies in a man’s determination. Tiến lên thôi, vỡ cũng tiến, quan trọng là tiến lên, cứ đi rồi sẽ đến.

Advertisements