Hoàng Sa/Trường Sa, Trung Quốc và thái độ sống – udpate

Nói chung lần này là một ví dụ điển hình cho sự thất bại trường phái hôn đít. Cứ tưởng là hôn đít nó một lần thì nó sẽ yêu mình, quý mình, trọng đãi mình. Nhưng không phải, cứ 10 năm một lần nó sẽ lấn mình một chút, dần dần chẳng còn gì. Ngay lúc này vẫn còn vài chú muốn hôn đít Tàu. Tất nhiên là đối đầu với nó không lại rồi, nhưng không lại thì sao? Đằng nào chẳng chết, chết béng ngày hôm nay, còn hơn chịu nhục xong rồi mới chết. Tiến lên thì còn cửa sống (tuy nhỏ), lùi lại thì chết là chắc. Với lại sống mà chỉ để bàn tán chuyện cave, khen phò sang với lại xem phim sex Vàng Anh thì sống làm đe’o gì.

1. Lên tiếng của Blog Oshin – Huy Đức

http://blog.360.yahoo.com/blog-_Q78P6g5br89WVUa77qC3PG4?p=1601#comments

2. Blog Bùi Thanh với tinh thần độc lập

http://blog.360.yahoo.com/blog-CIrwXUUzbq_T38SajGABjc_c

3. Tranh luận tại diễn đàn Thăng Long

http://tathy.com/thanglong/showthread.php?p=395774#post395774

4. Và những kẻ nhu nhược, bán nước của Diễn đàn Tin học ở đây

* Tạo điều kiện cho bọn bán nước.

* Ban nick, xóa bài  những người nhổ vào mặt bọn bán nước

* Chuyển topics đấu tranh chống Tàu vào Góc Thư giãn/Chit chat

Update: Link đã bị DDTH xóa sạch, các bài trong link còn lại cũng xóa nốt.

Bọn DDTH này điên rồi, mất tư cách con người ròi. Làm người phải dám sống, dám bảo vệ lẽ phải. Đả đảo tàu khựa.

Lưu ý: chỗ này không dành cho bọn chống phá chính quyền vào bàn tán. Tất cả các comment của chúng sẽ bị xóa hết

Advertisements