ZoomBan vs Tầm Tay, Yobanbe, FaceViet, GuongMat, Cyvee

Gần đây trong một số thảo luận, trao đổi – nhiều người so sánh ZoomBan với các mạng xã hội khác như Tầm Tay, Yobanbe, FaceViet, GuongMat, Cyworld, Cyvee, cũng như đưa ra một vài dự báo ai sẽ thắng ai. Tuy vậy, góc nhìn của tôi có hoàn toàn khác. Trong một bài viết trước đây về các loại mạng xã hội , tôi đã từng nhắc tới 3 loại mạng điển hình: Relationship centric, content centric và ego centric.

  • Tầm Tay là mạng content centric, FaceViet có xu hướng dịch chuyển về content centric,
  • Yobanbe, CyWorld thiên về Ego centric – cũng đang dịch chuyển về content centrics,
  • Cyvee với mục tiêu trở thành business relationship centrics nhưng có vẻ đang bị lái thành content centric với các tính năng hỏi đáp, thảo luận, tin tức quá mạnh.
  • GuongMat vẫn keep core, nhưng không có được bước tiến đáng kể – đồng nghĩa với việc họ đã thất bại.

Còn về ZoomBan – nó thực sự là một FaceBook clone, giữ vững core của FaceBook là real man, real relationship với slogan tạm thời "ZoomBan luôn nói thật". Nói cách khác ZB đi con đường khác hoàn toàn với các  website Việt nam, sự thành công/thất bại của ZB không liên quan tới Tầm Tay, Yobanbe, FaceViet, GuongMat, Cyvee, Cyworld hay thậm chí Y360. Đối thủ trực diện của ZB có lẽ chính là FaceBook chứ không phải ai khác. Tuy vậy, mức độ thâm nhập thị trường của FaceBook tại Việt nam chưa thật cao. Điều này có nghĩa là ZB phát triển được hay không có lẽ phụ thuộc chính vào việc họ có đáp ứng đúng được nhu cùa người sử dụng hay không? có đặt mũi nhọn marketing của mình đúng vào tập hợp khách hàng đang đòi hỏi các core value họ đang có hay không? và có innovate kịp thời, liên tục để thích ứng với các áp lực thay đổi đến từ khách hàng hay không?

Tham khảo thêm http://www.web2vietnam.com/2008/03/26/back-to-web2vietnam-dot-com/

Advertisements