Vài ứng dụng Internet trong doanh nghiệp

Một vài phương pháp ứng dụng nhanh Internet giúp cải thiện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Trong vòng 2 tuần – 1 tháng doanh nghiệp đã có thể áp dụng các biện pháp đơn giản, miễn phí nhưng mang lại hiệu quả thực tế. Thời gian này vừa giúp doanh nghiệp làm quen, hiểu biết hơn về Internet để chuản bị cho các giải pháp ứng dụng ở mức cao hơn.

Cũng nên lưu ý những biến đổi gốc rễ về cấu trúc độc giả Internet cũng như marketing trên internet

Xem chi tiết trong slide hội thảo dưới đây

Advertisements