Brand Gap

The Brand Gap slide on Slide share. Mất hơn 2h để đọc slide này, thật sự là một quyển sách tuyệt vời cho những ai làm Internet.

Advertisements

eBooks download tuần này – Mạng lưới quan hệ

Gần đây vấn đề tạo dựng mạng lưới quan hệ trong công việc đang được nhiều người lưu tâm, ngó thấy vài quyển eBooks nhặt về mọi người đọc chơi. Sách tôi upload vào esnip cho lưu trữ khá lâu, đồng thời không bị hạn chế như rapidshare nên có thể yên tâm để sau download cũng được. Bấm vào link để lấy về.

1. Living Networks – download:

Living Networks: Leading Your Company, Customers, and Partners in the Hyper-Connected Economy 2002-10 - Ross Dawson ISBN: 0130353337
Title: Living Networks: Leading Your Company, Customers, and Partners in the Hyper-Connected Economy 2002-10
Author: Ross Dawson
Publisher: Financial Times Prentice Hall
Publication Date: 2002-10-21
Number Of Pages: 304
Average Amazon Rating: 4.0

2. Networking Survival Guide – download

Networking Survival Guide: Get the Success You Want By Tapping Into the People You Know, 2003-04 - Diane  Darling ISBN: 0071409998
Title: Networking Survival Guide: Get the Success You Want By Tapping Into the People You Know, 2003-04
Author: Diane Darling
Publisher: McGraw-Hill
Publication Date: 2003-04-14
Number Of Pages: 224
Average Amazon Rating: 4.5

3. The Power of Persuasion – download

The Power of Persuasion : How We're Bought and Sold, 2003-02 - Robert V. Levine

ISBN: 0471266345
Title: The Power of Persuasion : How We’re Bought and Sold, 2003-02
Author: Robert V. Levine
Publisher: Wiley
Publication Date: 2003-02-21
Number Of Pages: 288
Average Amazon Rating: 4.5

4. Goals – download

Goals: How to Get Everything You Want-Faster Than You Ever Thought Possible, 2003-03 - Brian Tracy ISBN: 1576752356
Title: Goals: How to Get Everything You Want-Faster Than You Ever Thought Possible, 2003-03
Author: Brian Tracy
Publisher: Berrett-Koehler Publishers
Publication Date: 2003-03
Number Of Pages: 250
Average Amazon Rating: 4.5